Garancije i vrijednost za muški i ženski sat iz prošlosti

Nekada je svaki muški i ženski sat bio kupljen sa original papirima i sa garancijom, jer satovi nekada su se čuvali i nosili dugi niz godina i nisu se tako često mijenjali kao danas.

Vjerojatno imam i danas neke originalne garancije za neki muški ili ženski sat iz naše obitelji. Mislim da je to bio najobičniji papir presavijen. Sjećam se jedne Darwil garancije malo većeg formata. Mislim da je bila zelene boje i gore je pisalo Darwil. Ona je bila malo luksuznija. Kutije iz tog perioda su bile plastične ili kartonske. Ali te kutije su uglavnom bile izlomljene tokom vremena. Kod oca imam gomilu tih kutija. Na isti način su u to vreme pakirali i muški i ženski sat Omege, Doxa i još neke. To su bile obložene kartonske kutije, i bile su vrlo pristojne za ono vreme. Sad se prave kutije koje su jako bogate. Kutija bude 25 sa 20 cm. Kad stavite muški ili ženski sat unutra, to ostavlja jako pozitivan utisak. 

Imao sam kalendare sa Darwilom. Sjećam se one plave reklame različitih dimenzija. Imali smo i mi na radioni našoj urarskoj veliku takvu reklamu. Na njoj je pisalo Darwil i imala je orla i krunu. Reklama je bila plava, a ostalo je bilo crno. A imam i jednu reklamu sačuvanu u garaži. Na njoj je bio naziv Darwil, sa krunom i orlom. Plava reklama sa žutim slovima. Moj otac je dobio te reklame za muški i ženski sat Darwil u Trstu. Te reklame nisu bile besplatne, ali su bile jeftine, i svaka radiona urarska ih je imala. 

Moj kolega, koji je stariji od mene 5 godina  je dobar dio svog života popravljao Darwil satove. On zna sve kalibre za muški i ženski sat Darwil napamet. Sjetimo se često početaka svoje urarske karijere jer je većina učila na Darwilu.…