Leglo I

Leglo I

Omačeno 20. 10. 2011

Otac: GIC Quentin Tarantino in Concert

Majka: EC Siemagic’s Bella Saphira

Prve obiteljske slike

Cute Iris – BRI a 

Cute Ivory – BRI e

Cute Iggy Pop – BRI d

Cute Indigo – BRI a

Cute Image

BRI a